Webbplatsens överlägg

Andrej

AndrejLev Tolstoj (1828-1910) var inte bara en stor författare – han var också något av ett imperium. Han levde ju som bekant i en tid av enorma sociala motsättningar, skrev och uttalade sig om allt – från moral och religion till politik och samhällsfrågor – och hans inflytande var så stort att man med fog kan hävda att Ryssland under hans livstid hade tre maktcentra: tsaren, kyrkan och Tolstoj själv.

Då Carola av olika skäl började fördjupa sig i hans verk och i det dokumentära materialet kring hans person (brev, dagböcker, ögonvittnesskildringar och biografier av alla de slag) slogs hon inte bara av motsägelsefullheten i hans person och av hur djupt han plågades av konflikten mellan ideal och verklighet – mellan den asketiskt kristna socialism han predikade och det liv han levde som greve och godsägare – utan också av i vilken hög utsträckning man i familjen Tolstoj tycktes leva i ett besynnerligt gränsland mellan liv och dikt. Tolstoj var inte bara en författare som hämtade inspiration från livet omkring sig; han tycks också med det skrivna ordet – på det mest profetiska vis – ha styrt och format detta liv. Att Carola valde att skriva om hans son Andrej berodde bland annat på att han var familjens svarta får; den som starkast och kanske mest självdestruktivt sökte opponera sig mot faderns makt och idéer. Till skillnad från den övriga familjen skrev han heller inte dagbok.

Romanen börjar år 1904. Platsen ett tåg på väg österut genom Ryssland mot Manchuriet. Andrej är som frivillig på väg ut i det rysk-japanska kriget. Han känner sig tvingad att uppfylla den hotfulla profetia om hans framtid som fadern gestaltat i dramat `Det levande liket´– en sedelärande historia som slutar med att hans alter ego, den omoraliske Fedja, uppfyller plikten att ta sitt liv. Resan genom det vidsträckta landskapet väcker Andrejs minnen till liv. Minnen av barndomen, av det alltmer undergångsmärkta överklasslivet i Moskva och på godset Jasnaja Poljana och, inte minst, av hans konfliktfyllda förhållande till fadern.

Romanen Andrej blev Augustnominerad och belönades med Lundequistska bokhandelns litteraturpris, Torgny Segerstedtpriset, Sveriges Radios romanpris och något senare Svenska Akademiens Signe Ekbladh-Eldhs pris.

Andrej utgavs på Norstedts förlag 1994, och senare i pocketutgåva 1995, 1998 och 2009. Romanen är översatt till finska (av Tarja Teva), utgiven på Like förlag, Helsingfors, 1997; till ryska (av Alexandra Afinogenova), utgiven på Jasnaja Poljana förlag, 2000; och till litauiska (av Raimonda Jonkuté), utgiven på Vaga, Vilnius, 2000. Under 2016 gavs boken ut i Kina.